Tuesday, November 01, 2005

Symbolers värden

Läste en artikel i Dalademokraten om att skolans rektor och eleverna är oense om vilka symboler som får bäras i deras skola. Upprinnelsen handlar om att en elev haft en tröja med en svensk flagga och texten "Bevara Sverige Svenskt". Nazistiska och andra organisationssymboler med omänniskovärdigt innnehåll är förbnjudet enligt lag. Men nu rasar eleverna mot att skolan ska bestämma vilka ytterligare symboler som skall förbjudas. Skolan hävdar att symboler som inte står i linje med skolans värdegrund är förbjudna. Om man då har en sådan symbol på sig uppmanas man att efter samtal med rektor gå hem och byta kläder.

Ok ?

Jag tycker att det kan vara ok om beslutet tagits tillsammans med eleverna och man är överens, det är ju fråga om en etikettfråga och naturligtvis också en mobbingfråga kring var gränsen går inom ramen för den lagstiftning som finns. Här rör det sig om symboler som inte är förbjudet enligt lag. Eleverna tycker att man kan ha en tröja med en svensk flagga med texten Jag Älskar Sverige utan att vara rassist. I USA och i sverige används tröjor med texten I Love NY men i det fallet är det inte rassistiskt. I Love STOCKHOLM eller Jag Älskar Vetlanda är inte rassistiskt. Jag Älskar Tornhagsskolan ? Jag Älskar Kungen ? Jag Älskar Tor och Oden ?

Låt oss ta tillbaka svenska flaggan och ladda den med positiva värden istället för förbjuda och låtsas som att problemet rassism inte finns. Genom att debattera, diskutera, informera och ställa de onda krafterna mot väggen med argument finns en chans att nazismen förtvinar. Att förbjuda innebär att man blundar för problemet som fortsätter frodas i de mörkaste vrår.

1 comment:

Anonymous said...

Jag instämmer!
Det är förmodligen bara i ett land som Sverige som nationsflaggan har fått så starka kopplingar till rasism, vilket jag tycker är vansinne. Jag lever med tanken att vi alla är bröder och systrar, och att det är VI som utgör nationen vi lever i. Liksom man kan vara stolt över sitt fotbollslag, sin skola, och sin familj, bör man kunna känna stolthet, eller åtminstone tillhörighet till sin nation.