Saturday, November 26, 2005

Förhandlingarna om ny skollag har tagit paus

Regeringen förhandlar nu med miljöpartiet och vänsterpartiet om en ny skollag där bland annat inskränkningar i friskolesystemet är på tapeten. Plötsligt är Mp vågmästare i detta och man kan sammanfatta det hela med att regeringen och vänstern vill begränsa friskolesystemet och Mp vill ha kvar det samt skjuta ner mer makt åt enskilda skolor, dvs egentligen borgerliga tankar (bortsett från Fp kanske som tycks vilja ha mer politikermakt). Och mycket riktigt så har Mp hotat med att göra upp med alliansen om inte regeringen faller in i Mp tankegångar.

Frågan är naturligtvis känslig och handlar utifrån regeringens perspektiv om att begränsa konfessionella friskolor som man menar motverkar integrationstanken etc. Deras förslag på lösning är dock mer förvirrande och än mer segregerande än dagens. Man vill att konfessionella skolor skall kunna få finnas och då mer ännu mer konfessionella än idag men utan statsfinansiering, dvs de får ragga stålar själva och vara en del utanför ordinarie skolväsende. Snacka om att släppa in kreationismen och riskera att tappa kontrollen över religiösa friskolor och vad de gör med barnen.

Kritiken lät inte vänta på sig och från oväntat håll kanske. Religiösa grupper är rädda för att bara de penningstarka religiösa grupperna då får möjlighet att dansa på egen dansbana och de religiösa friskolorna i ordinarie skolsystem får upphöra med sin verksamhet. Konsekvensen av regeringens påstådda motvilja till religiösa friskolor blir att det öppnas upp för ultrareligiösa privatskolor som agerar utanför ordinarie skolväsende. Skolor där barn tex får lära sig av Ulf Ekmanliknande figurer att man på riktigt hamnar i helvettet om man inte lägger sig i tid, inte avstår från sex innan giftemål, spelar kort, lyssnar på popmusik, går på icke godkända filmer, kritiserar sina föräldra och vuxna i allmänhet, tänker orena tankar, inte accepterar skapelseberättelsen som sanning m.m. Förmodligen är detta ett utslag av att regeringen i själva verket är emot friskolor överhuvudtaget och att detta bara är ett led i arbetet att begränsa dem snarare än något annat.

Vi får se hur det går med den nya skollagen?

Bättre vore om de fokuserade på att skapa en skollag som leder till ökat lärande och bättre resultat och en skola där alla barn når målen.

No comments: