Thursday, November 17, 2005

Timplanen i stormens öga !

Timplanedelegationen lämnade sitt betänkande igår och slutsatsen var att timplanen inte hör hemma i en mål och resultathävdande skola. Den hindrar mer än det ger positiva effekter. I de 900 försöksskolorna ges följande viktiga fördelar:

- Ökad måluppfyllnad, alltså bättre inllärningsresultat
- Förbättrad arbetstillfredsställelse för lärare och elever
- Ökat korrelation med den målstyrda läroplanen Lpo94
- Föräldrar är också mer nöjda

Den lack om foten som timplanen har varit har nu också visat sig vara empiriskt klarlagd och delegationen ger regeringen rådet att avskaffa timplanen eftersom den är ett hinder för lärandet. Lärandet måste komma i centrum igen så att vi kan slippa denna destruktiva och krampaktiga fokuseringen på tid som det enskilt viktigaste elementet för lärande. Mig veterligen har arbetsmetoder och pedagogiska idéer mer effekt på lärandet än ett stoppur eller stämpelklocka.

Men det är inte alla som sätter målen och lärandet i första rummet och lyssnar till experterna i delegationen. Det är lite symtomatiskt och helt i linje med skolans i övrigt låga tilltro till forskning och andras empiriska analyser. Man tror helt enkelt inte på dem. Här har alla parter på skolarbetsmarknaden varit representerade i delegationen men trots det litar inte alla på dess resultat.

Fp hävdar att timplanen är bra för skolan trots dess egna resonemang om att människor lär sig olika fort och att timplanen därför inte garanterar uppnådda mål. Björklund drev diskussionen tidigare och jämförde med metoforen att en del individer tar körkort på 10 körlektioner och andra på 30. Istället vill man ha kvar timplanen fav rädsla för att humanistiska ämnen riskerar utraderas om skolor själva får bestämma vilka ämnen som skall läsas. Snacka om osakligt resonerande. Skolor kan inte välja ämnen eftersom det finns en Läroplan med tillhörande nationella kursplaner som styr skolans verksamhet. Dessa nationella kursplaner styr dels vilka uppnåendemål och strävansmål som gäller i respektive ämne. Fp resonemang haltar...Snälla Jan försök sätta dig in i skolan innan du eventuellt tänker bli skolminister.

Skolministern tycker att delegationen har rätt men anser ändå att timplanen skall vara kvar????

LR tycker att timplanen helst skall vara kvar (de är lite svårtolkade), förmodligen för att de 900 skolorna vittnar om att en omställning till timplanslöst innehåller en temporär övergångsperiod med ökad arbetsbelastning som sedan ger ökad arbetstillfredställelse och minskad arbetsbelastning. Man vill istället försöka koppla delegationens resultat till att skolan behöver fler som de kallar "utbildade" lärare, vilket ju inte har med delegationens arbete att göra??? Alla vill vi ha utbildade lärare som representerar samhällets olika områden och inte bara lärarhögskolans, men det är ju som sagt en annan diskussion.

Lärarförbundet håller som jag uppfattat det delvis med delegationen och man vill avskaffa timplanen men efter en ny skollag och en rad andra åtgärder som kompetensutveckling etc....Vilket ju närmast borde vara en självklar del av övergången.

M vill avskaffa direkt och fortsätta arbetet med att utveckla resultatfokuset.

Kommun och Landstingsförbundet vill avskaffa eftersom man inser att skolan behöver detta.

Min uppfattning är att detta tyvärr har blivit en politisk fråga utifrån den vuxnes plats i skola och tyvärr har många blundat för att ett avskaffande i första hand handlar om att ge skolan möjlighet att lämna den schizofrena situationen att arbeta målstyrt med minutreglering. Många blundar också för att en timplanelös skola förbättrar de pedagogiska resultaten, dvs lärandet. Och hur man kan blunda för ökat lärande och utveckling begriper inte jag?

Utan timplan ökar skolans resultat och det är det viktigaste.

No comments: