Sunday, November 06, 2005

Dagens läroplanscitat Del 3

"Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion."

1 kapitlet Lpo94, "Skolans uppdrag"

No comments: