Sunday, November 13, 2005

Podcast & Videocast i undervisning

Alltfler skolor börjar använda podcasting (podradio) i undervisningen och ett användningsområde är specialundervisning. Podcasting är en sammanslagning av iPod och Broadcasting. Forskningsprojekt finns både i Umeå Universitet och vid Stockholms Universitet. Lemshaga och Broängen (min gamla skola) har kommit längst med att använda PodRadio i undervisningen och det finns material att lyssna till på deras hemsidor. Åsa Sundelin som är mediepedagog på Broängen var med i URs sändning i samband med Svit05 och presenterade deras SuperG satsning. Hon tryckte på flera poänger som dels rör det vidgade textbegreppet men också att många elever är svåra att motivera där dessa nya medieformer fångar även deras intresse. I Broängens SuperG gör eleverna radioprogram där de förbereder texter, gör research och sedan intervjuar och gör reportage. Bland annat har de intervjuat sin rektor, områdeschefen, förvaltningschefen, nämndordförande och siktar nu på kommundirektör och sist skolministern och statsministern. Den siste är ju mer än intressant eftersom han om någon påverkat svensk skola genom kommunaliseringen. Intressant område det där med podcasting i skolan.

Men nu kommer också VideoCasting eller PodTV. Apple kommer nu med en ny iPod med bredare skärm och som gör att man kan prenumerera på videoinspelningar. Egentligen samma funktion som att prenumerera på ljud men nu för bild. Att som lärare spela in kortvarianter av sin genomgångar och låta elever med läs och skrivsvårigheter genom en iPod få tillgång till extra material i ljudform borde vara överlägset.

Det finns säkert många som nu tänker "det går inte" eller "dream on"....men faktum är att det mycket snart är så enkelt att till och med ni kan göra det....låna en iPod av era barnbarn eller barn och testa att prenumerera på en Podradio-kanal...Sveriges radio har många...börja testa !

www.broangen.se
www.lemshaga.se
www.rektorsakademien.se

:-)

No comments: