Sunday, November 20, 2005

Sneak-IT på nivån 1985 för skolan ?

Tunna klienter är en IT-lösning som breder ut sig i kommunerna. Fördelarna finns men nackdelarna är dramatiskt många fler. Först fördelarna:

1. Lägre hårdvarukostnader sett ur kommunens perspektiv
2. Lägre programvarulostnader sett ur kommunens perspektiv
3. Kontroll på vad personalen/eleverna använder för program
4. Lägre kostnader för tekniksupport sett ur IT-avdelningens perspektiv

Tunna klienter går ut på att man inte installerar programvara på varje PC/MAC utan istället på en server så att varje person som vill använda ett program så att säga jobbar på servern som kan ligga flera km eller mil bort. IT-avdelningen installerar de program som får användas och det enda som behövs ute på skolorna är en dator med en s.k "Tunn Klient" installerad.
För att detta skall funka krävs inte särskilt moderna datorer heller vilket gör att man kan öka datortätheten och förlänga livlängden per dator. Det som krävs är dock rejält med bandbredd om man inte vill begränsa sig till enbart textbasserad programvara.

Nackdelarna:

1. Dyrare IT för enskilda skolor, man får hyra redan inköpta maskiner för tex 7000 kr/år. En ok PC idag kostar 3000 kr
2. Oftast används bara program som hanterar text eftersom bandbredden inte tillåter varken ljud eller rörlig bild
3. Pedagoger/Lärare kan inte själva styra vilka pedagogiska metoder de vill använda, IT-chefen dikterar istället de pedagogiska villkoren
4. IT:s fördelar kan inte utnyttjas fullt ut, tex GoogleEarth kan inte användas kreativt, ej heller PodCasting etc
5. Personal och elever kan inte följa nyhetsutbudet på nätet genom TV & Radio på nätet
6. Man kan inte redigera egen inspelad film och eget inspelat ljud ute i skolorna pga bandbredd
7. Skolor kan inte på eget bevåg välja att ligga i framkant av utvecklingen i samhället
8. Support av trasiga prylar tar 5 ggr så lång tid jämfört med att skolan själv äger supportkompetens, vilket gör att lärare ger upp. Lärare lever i en verklighet präglad av "just in time"
9. Minskat mångfaldstänkande och minskade kreativa processer kopplade till IT

De flesta kommuner väljer tunna klienter för alla i sin kommun och ofta enbart av ekonomiska skäl och för att IT-avdelningen skall få lite lättare att arbeta. Detta drabbar skolans möjligheter att nå de mål som står angivna i läroplan och möjligheterna att följa direktiven angivna i skollagen vilket är allvarligt nog !!!!!
I dag finns miljoner bra små och stora program i världen men i en tunn klientlösning får skolorna bara tillgång till kanskle ett 10-tal program. Det är ungefär som att gå på Grand Hotels Franska Matsal och bara få beställa ett stekt ägg med ketchup.

Men man skulle kunna blanda tunna klienter och vanliga PC/MAC lösningar. Tunna klienter kan med fördel användas för administrativ personal som sällan använder annat än textbasserade funktioner och vanliga lösningar PC/MAC -lösningar för skolor där kravet på ljud, bild och film är avgörande om vi skall förbereda barnen för en verklighet som finns därute och förbättra lärandet.

Datorleverantören och tunna klientleverantören HP (HewletPackard) säger så här kloka saker (Computer sweden 2005-09-19 14:59):

– Jag tror bara att vi har sett början på utvecklingen för tunna klienter. Det kommer inte ta över, utan vi kommer att få se ett samspel med vanliga pc, säger Jakob Ödman, ansvarig för tunna klienter på HP.

Det är inte rimligt att vi låter skolor leva ett "Sneak IT-liv på 1985 års nivå"....utan ljud, bild och film medan samhället utanför rasar vidare i utveckling.

No comments: