Friday, November 18, 2005

900 skolor har jobbat utan timplan MED FRAMGÅNG !

Timplanedelagtionen har tittat på 900 skolor och slutsatsen är att om man tar bort timplanen ges bättre förutsättningar för måluppfyllnadf, dvs eleverna når mer lärande och lärarna trivs bättre på jobbet då minutoket försvunnit.

Att en del politikers rädsla för att vissa ämnen försvinner är en kränkning av de lärare och skolledare som finns i landet eftersom dessa politiker utgår ifrån att denna yrkesgrupp skulle strunta i både skollag och läroplan. I de nationella kurplanerna finns mål beskrivna för alla de ämnen som omfattas skolan.

Jag skulle vilja säga att timplanedelegationen har gjort ett fantastiskt arbete och fått fram ett extremt bra underlag. Tyvärr verkar det ju vara så att en del personer i debatten INTE tar de 900 skolorna och 100 000 tals männskornas arbete och framgång på allvar. Tidstypiskt för jantebyn Svea kanske ? Delegationen fastslår att skolan får bättre resultat utan timplan, vem kan negligera det när vi idag har 350 000 elever som inte når eller har nått målen i åk 9? (basseras på att vi totalt har 1,4 mijoner elever). Dessutom får lärarna högre arbetstillfredsställelse, något lärare behöver i dessa tider.

Vi saknar inte bara visioner utan vad värre är tillit till de utredningar vi drar igång...skamligt !

Vi kan bli världsledande på skola i detta land om vi bara väljer rätt väg och gemensamt sätter in alla krafter och visar att vi vill förändra svensk skola, för den vi har nu verkar inte fungera. I alla fall visar 350 000 elever utan fullständiga betyg på det.

Kom igen nu :-)

1 comment:

Anonymous said...

The way Team U.S.A. woman handled the dominatrix phone sex Canadians in their eight-game
Road to the dominatrix phone sex Olympics series � eight wins, no losses, 31-13 in goals �
you wonder why Canada is even showing up. dominatrix phone sex