Friday, November 18, 2005

Det saknas visioner !

Just nu när Sverige behöver visioner som mest saknar vi dem allra mest. När det gäller skolpolitik är det konserverande ideologier som får råda och främst för att att inte förändra arbetssituationen för landets största yrkeskår skolledare och lärare. Och det är väl just nu inför valet som det blir röstfiskemässigt viktigt för partier med dåligt utgångsläge att behålla det de har. Tyvärr betyder de saknade visionerna att skolans resultatökning skjuts på framtiden vilket innebär att svenskt arbetsliv i allmänhet och näringsliv i synnerhet inte får in den nya kompetens man behöver.

Urban Bäckström VD på Svenskt Näringsliv uttrycker sin oro för att sveriges 1 miljon arbetslösa ökar med 10 000 fler arbetslösa varje år på grund av visionslösa och fega politiker som inte vågar genomföra reformer som skapar fler företag och en möjlighet för den miljonen människor som får sitta still i båten Svea.

Vi lever i en tid där vår framtid bygger på två saker:

1) Fler riktiga jobb i företag och det är inte storföretagen som kommer hjälpa oss utan småföretag, vi behöver alltså fler modiga, initiativrika och brinnande entreprenörer som vill stå på egna ben

2) Förändrad syn på skolans lärande. Timplanen bort, mer fokus på lärandet, införande av mer kreativa metoder som "tematiskt lärande" (ämnesintegrering), ökad satsning på elever i behov av särskilt stöd.

Utan detta finns det en ganska stor risk att Sverige stannar i den globala konkurrensen.

No comments: