Wednesday, November 23, 2005

Kreationismen, ett verkligt galet fenomen

Den amerikanska kristna ultrahögern, får man väl gissa, propagerar för att man i amerikanska skolor skall införa lärandealternativ till det vetenskapliga perspektivet i hur man ser på tex utveckling. Man menar att det är bra att barn själva får ta ställning till ifall vetenskapens beskrivning av hur mänskligheten utvecklats eller om kristendommens skapelseberättelse skall gälla. Skillnaden är alltså om vi tror på andar och vättar i sagor och myter eller om vi accepterar vetenskapen som metod och förklaringsmodell. Tror man på att en gud skapade människan för 6000 år sedan 6-7 dar eller accepoterar man efter ett rationellt resonerande att evolutionen haft sin gång under miljarders år efter the big bang? Ganska viktiga saker alltså, eftersom det ena öppnar upp för alla möjliga ickeprövade ideer om hur verkligheten kan beskrivas. Gillar man den ickevetenskapliga idén så kan man också plocka in de historibeskrivare som påstår att förintelsen aldrig ägt rum eller de som hävdar att AIDS är ett straff från gud eftersom människor i afrika idkat sex med apor och så vidare. Kreationismen vill ha in dessa trosmekanismer i naturvetenskapen och det är naturligtvis rent ut sagt bizzart eftersom det inte bygger på empiriskt bevisade hypoteser. Det är just sagor, precis som Sagan om Ringen är en saga. Spännande och trovärdigt dramaturgiskt berättad men naturligtvis inte en sann beskrvning av männsikans ursprung. Passion of Christ av mel Gibson är också en bra och realistisk berättelse men den kan aldrig göra anspråk på vetenskapligt hållbar historiebeskrivning.

Resonemanget är hämtat från humanisten Christer Sturmark och är inget jag själv formulerat men i grunden har det också att göra med huruvida religiösa friskolor är ok. I tidigare blogginlägg har jag ställt denna fråga och min slutsats är, likt Sturmarks, att religiösa friskolor är oerhört tveksamt eftersom de strider mot flera principer. Dels religionsfrihetens principer utifrån barnets perspektiv som har rätt att slippa indoktrineras i religiös regi men också för att det motverkar integrationen i samhället. Det polariserar och segregerar istället för att integrerar helt enkelt.

Friskolor i sig är naturligtvis inte ett problem.

No comments: