Friday, November 04, 2005

Lärarauktorisation !

Det diskuterades lärarautorisation på Skolforum hörde jag. Det är bra tycker jag. Alla lärare borde auktoriseras och självklart skall också personer med pedagogisk fallenhet efter en del kompletteringar få bli auktoriserade också. Detta av två skäl:

1) Det är ingen självklarhet att man bara med ett examnensbevis från lärarhögskolan är kompetent att bedriva undervisning. Därför bör en auktorisering införas. Bra pedagoger skall vi ta vara på och försöka hålla de som inte håller måttet utanför. Möjligen skulle man stötta lärare som inte håller måttet vidareutbildning eller stöd i att söka nytt arbete.

2) Vi behöver kunna "jacka i" kompetenta människor utanför skolan för att bredda kompetensen och då måste en auktorisering införas. Det finns fantastiska lärare som inte gått på lärarhögskolan idag och de ska vi ta vara på. Inte de lärare som som inte håller måttet, de måste få hjälp med vidareutbildning och/eller annat stöd.

Vår främsta tillgång är våra ungdomar om vi nu skall kunna ta upp konkurrensen i en alltmer globaliserande värld så krävs otroligt duktiga och kompetenta lärare, oavsett var de kommer ifrån. Och vi har grunden för detta, de skall bara förädlas en del.

I debatten diskuteras tex aldrig de lärare "med lärarexamen" som inte klarar av sitt arbete, det är bara de som inte gått på lärarhögskolan som får utstå närmast bespottning. Ingen bör bespottas i en skola vilande på en god värdegrund ! Vi bör ta tillvara de goda krafterna.

Alla goda krafter.

No comments: