Thursday, November 24, 2005

I Eskilstuna ska alla välja :-)

Från och med i år ska alla sjätteklassare välja var de vill börja sjuan nästa höst - även de som vill gå kvar i sin lokala skola.
Men ett definitivt besked att Engelska skolan startar i Eskilstuna till hösten finns inte och det kan ställa till problem.Tidigare har endast elever som vill gå i profilklass eller byta skola behövt göra ett aktivt val - nu gäller det alltså alla.
- Vi har sett att det fria skolvalet har blivit allt mer populärt, säger skolchef Ulf Holmqvist. Mellan var tredje och var fjärde elev väljer i dag att gå i en annan skola än den som ligger närmast bostaden.


Källa: Eskilstunakuriren Torsdag 24 november

Detta kommer naturligtvis sätta valet av skola på sin spets. Försöket är intressant eftersom föräldrar nu aktivt måste sätta sig in i vilken skola de vill att deras barn skall gå i. Problemet blir förståss de elever vars familjer inte bryr sig alls, om nu sådana finns i Eskilstuna. Jag tänker på drog eller alkoholmissbrukare eller andra problemdrabbade familjer. Fast å andra sidan väljer ju 13 åringen själv.

Det blir också en ödestimma för skolorna som verkligen får svart på vitt om deras skola håller måttet. Bra ! det kan ge spinoffer i ökat krav på utveckling.

No comments: