Saturday, November 12, 2005

Dagens läroplanscitat Del 5Alla som arbetar i skolan skall

- uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och
- samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande

Lpo94

(Notera ordet ALLA)

No comments: