Tuesday, November 15, 2005

Skolforskning om mobbing

"Mobbning kan stoppas" är en bok av Helle Højby från Danmark. Boken bygger på den norske forskaren och psykologen Dan Olweus som kommer fram till en rad myter om såväl mobbaren som den mobbingutsatte. Mobbaren är inte den osäkre och änslige person vi ofta läser om utan tvärt om en säker och oängslig person och dessutom en person med positiv inställning till våld. Samtidigt saknar han/hon empatisk förmåga, dvs förmåga att kunna sätta sig in i andras känslor.

Att de utsatta skulle se ut på ett speciellt sätt är heller inte sant, däremot är det så att de allra flesta pga mångårig mobbing har påfallande dålig självkänsla. Inte så konstigt !

Helle pekar genomgående i boken på att skolans personal måste ta ansvaret och jobba med allra minsta tendenser till mobbing och kränkande behandling. Först då inser barnen att beteendet är felaktigt. Mobbing är inte en naturlig del av mognadsprocessen som en del tycks tro.

No comments: