Friday, November 04, 2005

Egna initiativ uppskattas inte i Sjöbo !

En lång rättstvist pågår nere i Sjöbo, kommunen där man verkligen inte uppskattar egna initiativ. Martin Åkerberg heter Rektorn som blev omplacerad för att han gick sin egen väg. Hans egna initiativ blev för mycket för hans chef som tappade tålamodet och helt sonika placerade om honom med omedelbar verkan. Jag har läst den samlade dokumentationen och underlaget som ligger till grund för den rättegång som nu rasar nere i Sjöbo. Och jag fattar verkligen ingenting !

Det tragiska i detta är kanske INTE Martins öde i sig (det är en facklig fråga som jag inte lägger mig i) utan att eleverna i Blentarp blir snuvade på en aktiv rektor och att personalen mår så dåligt att tidningarna nu beskriver sjuktalen som katastrofala. Sjuka lärare ger INTE barnen det de har rätt till i förutsättningar att nå målen. Dessutom var skolan utan rektor i ett (1) år i bakvattnet på schismen. Barnen är "the big loosers" som alltid !

Här har kommunen en rektor som vågar fatta egna beslut och som jag förstått det haft både personal, barn och föräldrar med sig på tåget (jag kan ha fel). Och vad händer ? Jo den gamla devisen att inte sticka ut för mycket i Jantebyn Svea gör sig påmind. Tydligen rör det sig om en personlig schism mellan Sjöbos utbildningschef (eller utvecklingschef motsv) och rektorn, något annat går inte att se. Utbildningschefen kände sig nog hotad, det brukar vara orsaken till sånt här. Gissningsvis så har inte Utbildningschefen förstått vare sig begreppen vision, mål & resultat och delegering. Hon verkar hellre se till att hon bestämmer allt i detalj. Blir det inte som chefen vill så blir det inget alls, It´s My Way or the Highway ! Vanlig sjukdom i chefsyrket, kan drabba vem som helst som umgås i tveksamma kretsar :-)

Men i övrigt kan man ju bara konstatera att Sjöbo återigen vässar sig i den egna tävlingen i att stänga ute oliktänkande individer.

En friskola (privat eller kommunal) skulle nog ha alla förutsättningar att starta därnere, så att det rörs om lite i de gamla strukturerna :-)

No comments: