Monday, July 31, 2006

Skillnader i investering för skola - likvärdig skola?

Investeringen per grundskoleelev varierar över landet enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort. I Strömsund lägger man ned drygt 106 000 per eleve och år medan man i Kävlinge satsar drygt 59 000 kr. Det är såklart mycket som påverkar detta med hur mycket pengar man lägger men om skillnaderna på totalen är nästan 50 000 kr mellan kommuners satsningar så kan man inte enkelt förklara bort det med skillnader i lokalkostnader och lärarlöner tror jag. Man satsar nog också olika på skolan som pedagogiskt fenomen.

För en skola med 500 elever är en skillnad i skolpeng runt 20 000 kr/år lika med 10 miljoner kr för den enskilda skolan. Möjligheterna att vidta
utvecklingsåtgärder med sådan budget blir därför närmast gigantisk för dessa kommuner/skolor. För 10 milj kr får man som rektor sjukt mycket pedagogisk kraft om man bara vill. Du kan tex anställa 5-10 extra speciallärare/pedagoger, anställa 2 mediepedagoger, kompetensutveckla personalen obehindrat, ge alla elever och lärare varsin internetuppkopplad bärbar dator, bygga om samtliga klassrum till en modern trivsam och pedagogisk miljö och ändå ha en bra buffert kvar till oförutsedda händelser.

Mest kostnader per elev
Strömsund 106 308:-
Arvidsjaur 99 653:-
Vindeln 95 108:-

Minst kostnader per elev
Kävlinge 59 631:-
Vellinge 61 538:-
Trollhättan 62 209:-

När skillnaderna är så här stora finns det anledning att diskutera om vi verkligen har en likvärdig skola mellan och inom kommunerna. En annan slutsats kan vara att det är viktigt var du som förälder väljer att ha ditt barn i skolåren.

Fler bloggar om:No comments: