Saturday, July 15, 2006

Svenska och Danska skolan likartade

Under ett par sommardagar i Köpenhamn har jag haft möjlighet att kolla in den Danska skolan lite grand. Klasserna omfattar i snitt 20 elever, lite skillnad från svensk skola där man i allmänhet har mellan 20-30 elever i varje klass. Vi kanske har 24 i snitt över landet (gissning). Eleverna i Dansk skola kunskapsuppföljs kontinuerligt och skriftliga omdömen skrivs 2 ggr per år.

Friskolor (friskole) är vanligare i Danmark än i Sverige och är i sig inte längre något kontroversiellt. Men en kille jag pratade med berättade att man i stort sett har samma diskussioner i Danmark som i Sverige angående klokheten i att ha religiösa friskolor eller inte. 88% går i offentlig skola och resten i friskolor och privatskolor. Lite mer än här alltså. 63% av eleverna går också ett 10e skolor efter 9an.

De helt privata skolorna är till stor del självfinansierade och bygger oftast på religiös, politisk eller pedagogisk övertygelse. Bifrostpedagogiken (känd bland många pedagoger) kommer ur en sådan privat skolas egna pedagogiska utveckling. Kostnaden för att ha elever i privat skola varierar men i snitt handlar det om ca 13 000 dkr.

Friskolorna (frie grundskoler) har ca 11% av eleverna och det finns 430 friskolor och dessa finansieras av staten precis som den offentliga skolan. Den är alltså avgiftfri för eleven.

En sak som Danskarna har gemensamt med oss är att var 5e gymnasieelev hoppar av sina studier, vilket är intressant. Intressant eftersom man i de båda länderna i stort sett har liknande pedagogiskt tänk i sina styrdokument och arbetssätt. Man har också samma problem med att i grunden ta till sig styrdokumenten och omsätta dem i praktisk handling då man liksom i Sverige inte helt och fullt tagit foten ur den gamla skolans arbetssätt.

1 comment:

Anonymous said...

Super color scheme, I like it! Good job. Go on.
»