Tuesday, August 01, 2006

Sex HBT homofobi kärlek & Skola

Enligt Sveriges radios hemsida är svenska lärare inte kompetenta i frågor som rör sex och sexuell läggning, allra minst i direkta HBT frågor. 1 400 lärare har tillfrågats i EU undersökningen "under ytan" och över 90% säger att de inte fått kunskap om detta i sin utbildning.

"Trots att lärare uppger att det förekommer kränkande jargong på skolorna mot dem som har annan läggning än den heterosexuella pratas det sällan om det. Hälften av lärarna säger att de tar upp frågan någon enstaka gång och var fjärde att de aldrig pratar om detta.
– Dels handlar det om vilken miljö man kommer ifrån, sen är det också om att vi inte har fått det här i utbildningen, säger Anna Berglind."

www.sr.se

Med tanke på just mobbing så är det lite märkligt att en sådan laddad fråga som sexuell läggning inte landat kunskapsmässigt hos skolans personal. Eller...det är just dess laddning som gör att man inte aktivt tillskansar sig den nödvändiga kunskapen. Tabubaserad kunskap sitter inte högst på ämneslärares tio i topplista, särskilt som det inte har med ämnet att göra. Men i styrdokumenten står att alla som jobbar i skolan aktivt skall motverka konsekvenserna av "mobbing" och inom det ingår ju trakaserier pga sexuell läggning. Om inte kunskapen finns och ingen agerar på detta område så finns det all anledning att fundera över andra "stökfrågor" och att det kanske just handlar om frånvarande kompetens kring att hantera "stöket".

Tänk er en 15 åring som står i tvivlet på sin sexuella läggning och pga det ofta hamnar i bråk med andra elever och stundtals inte kan tygla sin förtvivlan och uppträder uppkäftigt mot den homofobe läraren. Inga lätta saker att ta tag i om kunskapen inte finns hos skolans personal.

Då är det ju så mycket enklare med betyg i ordning och uppförande, eller hur ???

Fler bloggar om:
2 comments:

Lars Anders Johansson said...

Vad är det för kunskap som efterlyses exakt?

Fredrik Jeppesen said...

Jag skulle tro kunskap och förståelse kring sexualitetens funktion för unga människor idag, relationer, minoritetsmekanismer men framförallt diskriminering och människors lika värde.

Jag är ingen expert på detaljerna tyvärr. På min gamla skola bjöd vi in Olle Waller från "Fråga Olle" på Kanal 5 som hanterade en del av problematiken. Det var inom ramen för sex, kärlek och porr. Men det finns ju expertorganisationer som kan detta med homofobi bra. Problemet är ju kan jag tänka mig att det kan vara svårt att som vuxen heterosexuell att förstå homosexualitet som en naturlig sexualitet. Och kan inte de vuxna det i skolan finns ju risk att det såklart överförs till eleverna eller så riskeras homofobin frodas hos dem utan vuxen insyn.

jag tror att man måste väva in denna kunskap och förståelse i det allmänna förhållningssättet till varandra och kanske inte göra ett enskilt sakproblem av det och så att säga gå och leta HBT problem eller homofober. det handlar ju om respekt för varandra och människors lika värde i botten.