Monday, July 10, 2006

Att göra rätt saker eller göra saker rätt...

Det är skillnad på att "göra saker rätt" och att "göra rätt saker".

Det synes mig alltmer tydligt att svensk skola gärna gör saker rätt utan att regelmässigt fundera över ifall det man gör är rätt saker utifrån "elevernas möjligheter att nå målen" (skapa relevanta lärmiljöer).

Den politiska diskussionen som härjar fritt kring mer prov och fler lektionstimmar och att detta i sig skulle öka elevernas måluppfyllnad är ett bra exempel. Vist kan man öka antalet prov och antalet lektioner men om proven mäter fel saker eller används felaktigt och om lektionernas innehåll BARA (endast) består av oengagerande "föreläsningar" av katederundervisningstyp så leder det ingen vart.

Jag föreslår istället att man slutar diskutera andelen prov till förmån för innehållet i proven och HUR de används. Att man tar bort timplanens krav på antal timmar för att istället fokusera på VAD undervisningen innehåller och HUR undervisningen genomförs utifrån läroplanerna.

Sen är det ju så också att det finns partier som förordar tidigare "uppföljning" av måluppfyllnaden hos eleverna i tidiga år och det borde ju vara en självklarhet.

Sen kan man ju också låta kommunernas förvaltningspersonal med rätt kompetens bryta ned nationella kursplanernas mål lokalt istället för att varje skolas lärare skall göra det. I alla fall tills dess man lärt sig HUR man gör. Stockholm har gjort detta och det verkar fungera bra. Då kan skolorna koncentrera sig på HUR man genomför utbildning mot gemensamma mål. Säkert finns svårigheter i detta men ett förtydligande i läroplanerna och kursplanerna är nog ganska bra. Och då menar jag förtydligande av vad lagstiftaren avser med formuleringarna, inte ändra dess syfte och innehåll. Detta skulle skapa mindre tolkningsutrymme för enskilda lärare och tydligare resultat och målfokus. Bra för elevens lärande.

1 comment:

anki said...

Hej Fredrik nej räkorna är från Kreta men nu blir jag eld och lågor på Hötorgshallen. Jag ska dit jag ska handla underbart gott.
Tack för tipset.