Friday, July 07, 2006

Wallraffande Ekonomijournalist

Karl Ågerup har jobbat som lärare ett år på en friskola i Stockholm och har sedan skrivit en bok och skolans sätt att förhålla sig till konkurrens etc. Ågerup arbetar normalt som ekonomijournalist och skrev också boken "Sagan om Adcore", där han lyfte fram sin version av ett bolags oegentligheter och tvivelaktiga agerande i IT-haussen. Barnens marknad heter den nya boken och jag skall försöka få tag i ett ex. En snabbkoll på nätet verkar beskriva boken som en manisk antifriskolabok, men det skall bli riktigt spännande att läsa den. Vore också intressant om någon Wallraffade på en kommunal skola.

Man undrar vilket gymnasie det handlar om eftersom man stundtals häpnar när man läser recensioner som:

"Vilken undervisning skolan bedriver är fullständigt underordnat syftet att värva elever som ger skolan inkomster..."..."Rektorn, Azad, beskrivs som en person som näst intill lider av förföljelsemani. Han har en mycket negativ bild av de villkor och de ekonomiska ramar som de fristående skolorna har att verka inom. Han uppfattar de styrande politikerna i Stockholm och Skolverket som stora fiender."
Lärarnas tidning, recension

Jag vill påstå att den skolan inte är representativ för friskolor generellt utan det verkar vara ett riktigt oseriöst stolpskott till rektor, om nu det som står i boken stämmer? Vilket det väl inte finns någon anledning att betvivla. Men utifrån det är det ett verkligt bra inlägg i debatten om skolor som inte fungerar särskilt väl.

Vi borde lyfta fram fler av de BRA skolorna, oavsett driftsform !

:-)

1 comment:

Anonymous said...

Jo, du, denna skola existerar, och tro mig, den har inte blivit bättre under de två åren som har gått sedan Karl Ågerup har arbetat där. Jag vet, jag har arbetat där jag också. Man uttnytjar eleverna cyniskt i marknadsföringssyfte, belönar dem med middagar, besök på Gröna Lund och en väldig massa löften. Man vill helst anställa nyexade lärare, för dessa kostar mindre. Undervisningen är det lite si och så med, eftersom de utlovade kurserna startar inte, lärarna slutar på löpande band, för ingen orkar arbeta på skolan en längre tid. Detta gör inte eleverna tryggare, det är synd om dem. Skolverket var där på besök, men de nöjde sig med informationen som serverades dem.
Ett skräckexempel, eller ett vanligt scenario på dagens friskolor? Kanske är det dags att granska dessa lite hårdare?
En som vet.