Wednesday, July 05, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 21

Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
Lpo94 1 kap "saklighet och allsidighet"

Detta är ett par intressanta rader som binder skolans personal att följa skollag och läroplan och förkasta allt som inte står däri. Särskilt intressant blir dessa rader i kombination med andra stycken som tex:

Läraren skall:

- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
- öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
- uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,
- tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och
- med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Lpo94 2 kap Normer och värden

2 comments:

anki said...

Hej Jeppesen jag haller till fullo med. Men min onskan skulle aven vara att alla rektorer skulle ha ledarskapsutbildning fran armen. Tyvarr ar inte alfabetet pa kreta som i sverige hoppas du forstod. mvh anki Barbakvinna

Fredrik Jeppesen said...

Jag hajjade :-)

Skön semester ?

F