Tuesday, July 25, 2006

Ungdomar, nya medier och Skola

Vi vuxna oroas ofta av de nya mediernas utveckling, och nu menar jag främst den som ryms inom de rörliga medierna som tex internet, spel och TV men naturligtvis även film.

En europeisk studie som omfattade 9000 ungdomar och deras medievanor visar dock att våra farhågor är en aning överdrivna även om risker finns och måste hanteras, tex av skolan och hemmet. Men kompetensen kring de nya medierna är långt ifrån tillräckliga i hemmet och i skolan, tyvärr.

"Oron för barn och ungdomar som använder Internet och mobiltelefoner är stor. En ny europeisk studie av 9000 ungdomar visar dock att farornas omfattning kan vara överdrivna. Det är tydligt att ungdomars förmåga att ta till sig ny teknik för social samvaro är större än hos äldre generationer. Förmågan att hantera riskerna verkar också vara bättre än befarat. Men även fast ungdomar har denna kompetens så finns det fortfarande brister. De behöver fortfarande hjälp att hantera vissa aspekter av de nya medierna. Skolans förmåga att hjälpa dem är dock väldigt begränsad.

- Farliga eller obehagliga situationer är mycket ovanliga, enligt unga själva.
- Skillnad i datoranvändning i skolan och i hemmet.
- Unga kan inte själva lära sig att hantera alla aspekter av nya medier.

Medierådets hemsida

Skolan spelar alltså en viktig roll och man kan välja två alternativa spår som skola betraktat. Ett spår är att man kör vidare på den beprövat lågpresterande metoden att informera om internets, TVs, Spels och Films risker genom informationsblad eller lärargenomgångar på svarta tavlan. Men man kan också börja med att kompetensutveckla hela skolans personal på djupet kring de nya mediernas roll i samhället och integrera dessa nya medier i skolarbetet och därigenom lära barnen att förhålla sig säkert till dessa plus att de får ökad nytta av de nya medierna i sig. Underhållning och socialt relationsbyggande får ytterligare ett perspektiv, nämligen själva lärandet.

För att nå resultat i detta arbete måste de nya medierna in som naturliga och spännande inslag i undervisningsformerna och inte bara genom små punktinsatser på någon 2 poängs valfri kurs på lärarhögskolan. Jag hörde en forskare som sa att det finns en hel del lärarstuderanden som säger att "jag vill inte lära mig om data, jag valde ju det här yrket för att just slippa hålla på med data". Om läraryrket signalerar så pass grava samhällsallienerande kärnvärden måste något göras. De nya medierna spelar en så stor roll i ungdomars vardag idag att man helt enkelt inte kan skjuta det ifrån sig.

2 comments:

Anonymous said...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

Anonymous said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»