Tuesday, July 04, 2006

Läxor...

Vänsterpartiet vill av rättviseskäl slopa läxan, eller snarare förbjuda den. Samma sak gällde på min tid i mellanstadiet på 70-talet då man resonerade som så att det var orättvist att barn med akademiska föräldrar hade ett försprång. Riktigt så enkelt var det ju inte det där med 70-talets rättvisetankar. Alla blev inte godkända för det :-)

Men oavsett det så borde man med en effektiv pedagogik och engagerande arbetsmetoder och förhållningssätt kunna klara av skolarbetet på dagtid. I alla fall i grundskola och gymnasie. Men alla kan inte klara skolarbetet dagtid, kanske pga struliga hemförhållanden. För dessa borde skolan kunna ställa upp med "läxstöd" på eftermiddagarna, eller kalla det frivillig stödundervisning. Om inte annat kanske man kunnde minska stressen hos eleverna, då menar jag de elever som lider av magont och kronisk huvudvärk, ångest och så vidare pga pressen, dvs s.k "negativ stress". Men stressen är såklart inte enbart kopplat till läxor, det finns mycket annat också.

Men de skolor som arbetar med en pedagogik där läxor känns viktigt skall naturligtvis kunna fortsätta med det. Och de skolor som kommit till en insikt om att läxan som lärmetod är överskattad skall kunna jobba utan läxa. Man får komma ihåg att det finns forskning som visar på att läxan som metod är ganska betydelselös och forskning som visar på motsatsen.

Det viktiga är att valda metoder ger eleverna de förutsättningar de behöver för att nå målen. Med eller utan läxa, det spelar ingen roll.

4 comments:

Peter Karlberg said...

Barn tillbringar omkring 15% av sin vakna tid i skolan under de år de går i grundskolan. Utanför skolan lär dig sig förstås hela tiden - en slags grundläggande egenskap hos oss människor alltfrån det vi föds.

Man kan ju då undra över den uppdelning mellan skola och övrig tid som t.ex. kommer till uttryck i diskussionen om läxor. Bättre vore väl att fundera på hur man kan uppnå största möjliga synergi mellan lärande i och utanför skolans väggar.

I allt större utsträckning blir ju forna tiders kunskapsmonopol som skolan varit så bra på att försvara obsolet. För dagens barn och ungdomar är förmodligen olika former av medier en långt större kunskapskälla än skolan. Koppla ihop!

Förbud mot läxor (även om man kanske i första hand tänker på läxor i form av repetitiva uppgifter) är ju ett förslag syftande til att väcka löje. Det är ju inte läxhjälpen som avgör skillnaden mellan barn från syudievana respektive studieovana miljöers framgång utan förstås den kulturella miljön i allmänhet, tillgång till böcker, förhållningssätt till lärande/studier som avgör.

Fredrik Jeppesen said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Fredrik Jeppesen said...

Jo det är sant och jag kanske inte heller menade föräldrars hjälp med repetetiva arbetsuppgifter :-)

Utan det du lyfters stämmer, den kulturella miljön i allmänhet och det nya mediesamhället i synnerhet. Dessutom finns ju otaliga exempel på att elevgrupper med "icke akademisk kultur" i kring sig också kan klara skolan med toppresultat. Se till exempel Stavros matteundervisning i Rinkeby. Det är långt viktigare med pedagogiska proffs än halvpedagogiska föräldrar, med eller utan akademisk examen :-)

Ett exempel på det du eftersöker i synergi mellan, i och utanför skolan är ju att dagens ungdomar lär sig engelska i huvudsak utanför skolan (typ TV, spel etc). Inte gramatiken då förståss, till alla engelska lärares stora förtret, men det finns inget i kursmålen som kräver att man behärskar det heller å andra sidan.

Självklart är vänsterns krav på läxförbud ren populism....precis som de flesta andra partiers förslag kring skolan de senaste åren...

;-) *blink blink*

Peter Karlberg said...

Alan McCluskey höll ett intressant anförande påExchange för några veckor sedan. Jag rapporterade kort från det http://www.morko.se:16080/weblog/peter/ICTineducation/2006/06/09/AlanMcCluskeyatXchangeII.html

Ger anledning till en del funderande:-)