Monday, July 17, 2006

Tolgfors & Reinfeldt satsar på speciallärare...

I DN debatt idag skriver Reinfeldt och den vid borgerlig valseger blivande skol/utbildningsministern Tolgfors att de tänker satsa sammanlagt 1 miljard på speciallärare. Skälet är kvalitetsbrist i skolan kombinerat med pensionering av 40-talister. Det är en satsning som fokuserar på en vilja att förbättra resultaten. Sammanlagt 800 nya speciallärare per år skall utbildas och anställas för drygt 300 miljoner per år i vad jag förstår 3 år.

Artikeln avslutas också med ett förslag på utveckling av skolornas krav på offentliga redovisning av sina resultat och VAD man utvecklingsmässigt tänker vidta för åtgärder, alltså skolans utvecklingssatsningar:

Varje skolas måluppfyllelse ska utvärderas minst vart tredje år och resultaten publiceras. Skolans kvalitet ska bedömas med hänsyn tagen till skolans sociala utmaning, samt riktningen på skolans utveckling. Huvudmannen ansvarar för skolans kunskapsresultat.
DN debatt 2006-07-17

Förslaget att kommunen skall publicera sina kvalitetsresultat finns redan idag men här finns en vilja att dra det ytterligare framåt en bit och att den enskilda skolans rektor har ansvaret.

Sammantaget positiva och bra förslag från Tolgfors och Reinfeldt men jag saknar fortfarande förslag på hur skolan bättre skall utnyttja kompetenta och engagerade peroner med annan universitetsutbildning än lärarhögskolan och hur vi skall föra in samhället ytterligare in i skolan. En utbildning bör skapas för dessa där de kan komplettera sina pedagogiska kunskaper över 4 årsperiod för att sedan kunna jämställas med lärare från lärarhögskolan. Det finns fantastiska begåvningar i samhället som vi måste dra nytta av.

1 comment:

Anonymous said...

Really amazing! Useful information. All the best.
»