Thursday, July 13, 2006

Om att tvärvända på samma departement :-)

Debatten kring att slopa timplanen har som bekant tvärsvängt hos skolministern och facken efter de goda resultat för lärandet som försöket i de 900 skolor som ingick visade. Utbildningsminister Östros var nöjd med iden strax innan han slutade som minister. Han lämnade över till Baylan som inte alls delade hans ståndpunkt och gjorde en 180 gradare. Trots att det visade att invandrarelever gynnades mest. Varför gjorde han inte sin omtalade satsning på 1000 resurspersoner i invandrartäta områden OCH slopade timplanen? Så här skrev i alla fall Thomas Östros i Dagens Nyheter mars 2004:

"Nära 900 kommunala grundskolor är på försök befriade från att följa den nationella timplanen, som anger exakt hur mycket tid alla elever skall få i varje ämne. Den större friheten har gett goda resultat, visar en första utvärdering efter fyra år.

Betygen har höjts mer i försöksskolorna än i övriga skolor. Från att i utgångsläget ha varit lägre, är de nu högre än för övriga skolor. Den positiva utvecklingen av betygen har varit särskilt utmärkande för pojkar och i ännu högre grad för elever med utländsk bakgrund. Fler bland dessa har fått behörighet till gymnasieskolan, skriver utbildningsminister Thomas Östros."

Dagens Nyheter 13 mars 2004

Fack och arbetsgivare var då lika positivt intresserade av detta med slopad timplan men facken övergav tanken ju närmare projketet närmade sig slutrapport.

Jag kan inte riktigt förstå varför man inte omedelbart tar bort timplanen när projektet i de 900 skolorna tydligt visat att lärandet ökat hos eleverna när arbetsmetoderna ändrats. Är skolan trots allt i första hand en arbetsplats för vuxna och i andra hand en läroplats för barnen?

Jag vill inte tro det....det måste vara fel !

2 comments:

anki barbakvinna said...

Hej jag var förbi...*ler*

Anonymous said...

Nice colors. Keep up the good work. thnx!
»