Sunday, July 30, 2006

Fusk eller resurs för lärande?

Gråzonen och skillnaderna mellan fusk och internets många möjligheter som stöd i lärandet ligger hos eleven själv och hos läraren. Längst ned finns några siter som kan vara till hjälp för elevens lärande eller som möjlighet till direkt fusk. Kanske kan ni som lärare eller skolledare öka er förståelse för och er kunskap kring vad som är fusk och var gränsen går? Det är inte helt lätt nämligen. Man bör ta upp det till diskussion i arbetslaget/en? De lärare som känner sina elever väl, de flesta, känner igen texter där eleverna använder sig av ett språk långt över sin förmåga. Men det finns säkert också lärare som inte ser det och därför finns det all anledning att lyfta frågan. Att det är fusk att kopiera en text rakt av från nätet är säkert de flesta överens om, även om det finns de som hävdar att det finns ett lärperspektiv även här eller de som anser att det som finns på nätet rätt hittat och använt kan ses som kunskap det också. Frågan är inte helt okomplicerad, jag menar det är ju inte som att kopiera texter ur läroboken. Det hela är ju en bedömningsfråga för läraren och i alla bedömningar finns alltid den där osäkerheten, var går gränsen för fusk i vårt arbetslag? Vissa av dessa hemsidor listade nedan trycker på att syftet inte är att uppmana till fusk utan utgöra en resurs för elevens lärande. Listan är inte heller komplett givetvis, det finns säkert fler än 100 000 andra websidor och diskussionsforum med liknande innehåll.

Men lärare som är medvetna lär sig strategier för att förhindra problem, Henrik Byh är en av dessa:

Skolorna ser också elevfusk som en av Internets baksida. Jag kan väl erkänna att jag, och jag är nog inte den enda, som tagit färdiga bokrecensioner från Internet och lämnat in. Detta är inte särskilt bra. Men man kan använda dessa sidor till annat. Om man låter eleverna använda sidorna till att samla material och skriva något själv är väl hur bra som helst. Detta har ju den inverkan att eleverna vet att jag är medveten om dessa sidor, då är de nog inte så dumma att de går och drar ut ett färdigt arbete för inlämning. Dessutom om man följer hela processen under arbetets gång med t.ex. loggbok så är detta problem ur världen tror jag.
Henrik Byh http://krita.ilu.uu.se/ikta02/student/henrikb/


Resurs eller fusksidor:
Skolportalen
Mimers Brunn
MVGPlus
Skola

Fler bloggar om:


No comments: