Tuesday, July 04, 2006

Nya lagen mot mobbing :-)

"Den nya lagen om kränkande behandling i skolan har redan lett till 45 anmälningar. Nya beslut från Skolverket väntas i augusti och flera skolor kommer att få betala skadestånd."
TV4

Det gäller nu att skolorna iaktar två sedan tidigare viktiga ageranden:

1. Att verkligen ta tag i varje fall av kränkning
2. Att verkligen se till att dokumentera varje fall av kränkning

Det borde inte leda till merarbete eftersom innebörden i den nya lagen inte förändrar kravet på att agera och kravet på dokumentation av elevärende. I alla fall inte hos de skolor som arbetat enligt skollag och läroplan.

En bra grej är att också lärare antecknar saker de iaktar och att man verkligen i augusti diskuterar HUR man skall arbeta efter den nya lagens intentioner.

Hur kostsamt det blir är svårt att säga och det är ju kommunen som är huvudman i den kommunala världen så skolan kanske inte drabbas så hårt ändå, såvida inte kommunen lägger kostnaden direkt hos aktuell rektor.

Att det finns en risk för att det blir många strider framöver mellan huvudmän och föräldrar är uppenbart. Vi kommer garanterat att se många fall under hösten tills praxis satt sig för hur lagen och skadestånden används.

Det finns också skäl att som skola fundera över personalens förhållningssätt också. De lärare som uppvisar brister i sina förhållningssätt till elever bör nog slipa till dem nu eftersom kränkningarna som avses naturligtvis också gäller vuxna.

Det som är bra med denna lag är att den ger anledning till att fundera ytterligare över kränkningar bland skolors skolledningar, lärararbetslag och lärargrupper så att elever kan skyddas ytterligare.

No comments: