Sunday, July 23, 2006

Elever, Stress & Ledarskap

2004 gjorde barnombudsmannen en enkätundersökning om hur barn och ungdomar upplever sin vardag och det är ingen kul läsning man får.

"I första hand är det skolan som ger upphov till den negativa stressen. Främsta orsaken är för mycket läxor. Var tredje elev – och särskilt flickorna – tycker att för många prov stressar dem. Eleverna föreslår att lärarna borde planera läxor och prov bättre och att projekten i skolan borde vara mindre omfattande.

Arbetsmiljön i skolan är en återkommande faktor som skapar onödig stress. Korta raster bidrar till detta, liksom buller och stök i skolmatsalar och på raster. Fyra av tio elever säger att de har för lite tid att byta om före och efter idrottslektionerna, särskilt flickorna påpekar detta".

Barnomdudsmannen 2004 - 03 - 19

De skriver vidare att särskilt yngre elever också önskar mer lugn och ro på lektionerna, dock skall man komma ihåg att BOs undersökning inte tog hänsyn till klassstorlek eller lärartäthet och därför kan den inte ge oss nogon kunskap om hur detta påverkar. Men det är är ändå oroväckande skriver BO.

Frågan man måste ställa sig här är om skolan arbetar på ett klokt sätt med denna yngre generation? Betänk att elever upplever mer stress nu än för 50 år sedan och även om en del har med "övriga samhället" att göra så anger eleverna också skolan som en stor stressfaktor.

Kan man med ett bättre ledarskap i skolan generellt och i synnerhet i klassrummet i kombination med smartare arbetssätt minska stressen för BÅDE elever och lärare?

Ja vist borde man kunna det ! Öka mål och resultatstyrningen och slopa timplanen till exempel. Det skulle misnka både arbetsbörda och stressorer för alla i skolan. Mindre negativa stressorer skapar förståss bättre lärande och måluppfyllnad. Det är det som bland annat timplanedelegationen har visat i en 5 år lång studie på 900 (!) skolor som befriades från timplanen.

2 comments:

Anonymous said...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

Anonymous said...

Very pretty site! Keep working. thnx!
»