Sunday, July 02, 2006

Att lära är inte alltid kul...JO DET BORDE DET VARA...

Jag läste en artikel om en pedagogikprofessor som på allvar sa att lärande inte skall vara roligt. Nej det är nog uppenbart på hans föreläsningar men lär man bättre eller sämre om man är motiverad eller omotiverad? Finns kopplingar mellan ordet roligt och motiverande? Hmmm...denna metodikfejd tycks aldrig sluta :-)

Lärande i sig har inget med "traggla", "uppoffra" eller "hårt arbete" att göra. OCH Eftersom tragglande för de flesta är "boring work" krävs "hard work" och kommentarer som "bite the bullit". Traggelfallangen behöver nämligen i sin enfald inte fundera på stimulans eftersom det är underförstått att lärande inte tycks kräva motivation eller lust. Men vist har "traggelfallangen" rätt i att skolan måste hitta nya former för att öka lärare och elevers engagemang, koncentration och motivation. Tänk om eleverna vaknade på morgonen och skrek: "PAPPA! JAG SKITER FRUKOST FÖR JAG VILL TILL SKOLAN NUUUUUUUUUUU....VI HAR MATTE !"

Men låt oss för en gång skulle erkänna, även du :-) ....att du också lär dig effektivare då du är motiverad och engagerad. Vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att du måste gå omkring skrattande för att det är så "himla humoristiskt". Detta med "roligt" har blivit lite löjligt, det handlar ju snarare om motivation, intresse och engagemang. Får man eleverna tillräckligt motiverade, intresserade och engagerade kan de absolut traggla och uppoffra sig mot fantastiska resultat, svårigheten är kanske att få tragglandet just spännande? Lärarens uppdrag handlar om mycket men ytterst om att visa på att ens metoder genererar resultat i lärandet hos eleverna. Och där kan ju läraren själv välja hur det skall gå till. Traggla med ointresserade elever eller traggla med nyfikna och intresserade elever är nog resultatavgörande skulle jag gissa. Kanske kan det hårda arbetet kännas lätt och stimulerande? ;-) Det är väl inte det hårda tragglandet som sådant som ökar lärandet? Eller ;-) (retas lite)

Kolla detta:
http://www.rektorsakademien.se/projektet.html

No comments: