Friday, May 19, 2006

Två nya religiösa friskolor i Botkyrka

En kristen och en muslimsk friskola har fått tillstånd att bedriva skola i Botkyrka. Politikerna och Barn & Ungdomsförvaltningen har varit ganska säkra på att dessa skolor skulle få nej till etablering av Skolverket och har under ansökningsperioden byggt två nya kommunala skolor för flera hundra miljoner kronor. Nu blir det inte som man tänkt sig riktigt och tuffa krav kommer att ställas på skolledningarna som finns i norra Botkyrka i och med att risken för "ökade elevvandringar" från kommunala skolor ökar dramatiskt. Den muslimska skolan har tex egen skolskjuts som hämtar upp eleverna vilket kommer innebära att man plötsligt sätter press på kommunens skolskjutsar också, i meningen att skolskjutsen kan bli konkurrensfördel bland flera.

Parallellt med detta ökar också behoven i de södra delarna av Botkyrka.

Båda dessa händelser kommer att ställa stora krav på förvaltningen som nu står inför stora utmaningar framöver.

No comments: