Thursday, May 11, 2006

Skolverket, betyg och värdegrund


"Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen... Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund.

"Kursplanen Samhällskunskap år 9

Om en elev förstår och har kunskaper om demokratiska arbetssätt och beslutsformer och i skolarbetet kan praktisera dessa är målet uppnått även om eleven har åsikter och uppfattningar som står i motsats till demokratins principer.Det är elevens kunskaper och förmåga som ska bedömas vid betygsättningen - inte elevens åsikter eller beteende.
Skolverkets kommentar

Detta kommer att bli komplicerat och gränsdragningarna för vad som skall gälla kommer att bli svåra. Om eleven kan praktisera demokratiska principer i skolarbetet är en sak men om den väljer att praktisera andra principer i korridoren, är det då skolarbete? Om eleven gör sieg heil nere på stan då ?

Det andra svåra är ju att vilsna tonåringar som egentligen kanske inte ställer sig på de odemokratiska krafternas sida och pga av grupptryck, osäkerhet eller sociala svårigheter utanför skolan, ska han/hon straffas genom sänkt betyg? Det handlar om barn och ungdomar i grundskolan.

Det rimliga borde vara att skolan arbetade med demokratibegreppet inhuldat i samtliga ämnen och att man diskuterade odemokratiska tendenser oftare. Och käre läsare, detta sker också på väldigt många skolor, men inte alla givetvis. Man skall komma ihåg att Ytterbyskolan där denna debatt startade har stora problem sedan länge med nazism och att de därför griper efter fler verktyg. Inte så konstigt.

Men jag är rädd för att osäkra lärare kan använda detta i sin betygsbedömning på fel sätt och att det drabbar många barn som inte hade behövt drabbas. Man måste vara försiktig här. Vilket inte har något att göra med att man måste vara precis hur tydlig som helst mot dessa nazistiska yttringar, de måste bekämpas.

Det är sällan så enkelt i skolan som debatten gör sken av. De enkla lösningarnas politik är inte givet samhällsbyggande. Att stänga ute leder till avståndstagande hos de unbgdomar som har tveksamma värderingar. Om de tar avstånd från samhället i för hög grad får vi problem.

2 comments:

Kritan said...

Är det rimligt att skolverket behövt en och en halv månad på sig att komma fram till en slutsats?

Fredrik Svensson said...

nej