Sunday, May 21, 2006

Den finländska skolan

Jag läser i SVD att man jämför Sveriges och Finlands skola. Finland når längre i lärandet, i alla fall om de internationella testerna i läsförståelse, matte och problemlösning.

I artikeln kan man läsa tre sidor av framförallt finlands skola. De har inte riktigt lämnat den "straffande skolan" och deras "Skolverk" kommenterar frågan om skolan skall vara rolig så här: Om en elev kommer hem och säger att det varit roligt i skolan så ringer föräldrarna och frågar vad som är galet. Lektor Lisen Häggblom tycker som många svenska lärare att skolan inte kan vara rolig hela tiden och att det mest handlar om hårt arbete. Själv tycker jag nog att lärandet för mig själv går bättre om jag finner det som skall studeras intressant, utmanande och kul framför outmanande och tråkigt. Det visar sig också att finska elevers trivsel är mycket låg, vilket skulle kunna läsas som vantrivsel...dvs "mår dåligt".

Det andra är att utantillkunskaperna som att rabbla verb och floder passar finska elever bättre, men att de inte är så utvecklade socialt. I alla fall om man skall tro läraren Jane Wingren som uttalar sig i artikeln. Hon eftersöker mer träning i samarbete för eleverna som inte är så vana att arbeta i grupp eller självständigt. Det verkar också som om den Finska skolan är på väg att utvecklas ditåt, även om Jane tycker att det går för långsamt. I så fall så kommer vi snart se även finska frimodiga och ifrågasättande elever, precis som i Sverige och Norge. Läraryrket verkar däremot vara populärare i Finland medan vi har svårt att fylla upp platserna.

Den stora frågan är vad som händer i både Finsk, Norsk och Svensk skola om undervisningen blir mer stimulerande, engagerande och rolig med SYFTET att öka lärandet? (Inte att det skall vara roligt som självändamål.)

Vad vi i Sverige måste göra är:

Införa ett tydligare, mer motiverande och resultatinriktat ledarskap utan att ta klivet tillbaka till den "straffande skolan" och se till att eleverna möter en undervisning som engagerar. Då får vi en skola i världsklass.

No comments: