Wednesday, May 31, 2006

Alltid samma gamla mönster.... ;-)

Skolverket har nu lagt fast det som många redan viste, dvs att tjejer klarar målen bättre än killarna. I ett inslag på TV intervjudes flera personer och alla med ett undantag (eleverna själva) diskuterade att det är bland eleverna svaren kan hittas, i deras kultur, deras manliga historia etc. En slutsats var att bortsett från social bakgrund och var man bor så kvarstår skillnaderna mellan könen. Frågorna man måste ställa sig är ifall tjejerna verkligen har bättre förutsättningar att lära sig saker och är antiskolkulturen det pratas om biologiskt och/eller så kulturellt betingad att man inte kan påverka den? Man diskuterade en svensk bondekultur där hårt muskelarbete premieras före skolarbete som idag smittar av sig på 80-talisterna. Va?

Två tjejer som intervjuades sa att det också kan bero på att lärarna behandlar tjejerna med högre förväntan än killarna, dvs man ställer högre krav på tjejer än killar och i grunden behandlar dem olika. Har ni hört det förut? Ja i debatten om förskolan, men inte så mycket på "högstadiet" va? Ingen av de vuxna nämde att det kan finnas svar på problemet i hur vi faktiskt organiserar oss och arbetar i skolan och hur vi förhåller oss till tjejer och killar.

Om killar kräver andra arbetssätt för att hitta motivationen är det inte rimligt att skolans rektorer och lärare ser till att ändra sina arbetssätt så att även killarna kommer upp på banan och når målen.

Men det är klart...det är ju lättare i vardagen att tänka: "Tur att killarna är sämre än tjejerna, då har ju inte jag med det att göra...sitt still, slå upp böckerna nu barn och lyssna på mig. Ni får prata på rasten!".

1 comment:

Anonymous said...

Your site is on top of my favourites - Great work I like it.
»