Thursday, May 04, 2006

Skolverkets inspektion av Göteborg

Skolverket har tittat igenom Göteborgs skolverksamhet nu precis som Malmö för en tid sedan. Slutsatsen är att eleverna trivs och har arbetsro men att kvaliteten i undervisningen varierar.

Betygsresultaten ligger, med vissa undantag, i nivå med riksgenomsnittet. Dock finns utrymme för att se över undervisningens innehåll och arbetsformer samt att analysera och bedöma utnyttjandet av lärarkompetensen.
Skolverkets pressmeddelande 4 maj 2006

Man menar att man måste ta och ändra verksamheten både kring VAD skolans lärare undervisar i samt HUR man undervisar. Att ligga på rikssnitt är inte tillräckligt menar Skolverket, och vem kan påstå annat? Det är ju i och för sig en synnerligen bommulsvadderad formuleringen som skolverket ägnar sig åt, men efter översättning blir den ju konkret.

Det är dock glädjande att klimatet positivt tycker jag, för då har man världens chans att gå rakt på arbetsmetoder och förbättra resultatet. För kompetensen finns, det har ju skolverket konstaterat (se formuleringen på slutet).

No comments: