Wednesday, May 17, 2006

Allt färre söker till Universitet

Allt färre elever söker vidare till Universitet kan man läsa i de flesta tidningar numnera. Man förklarar det med att eleverna inte ser någon mening med att gå 4-5 år på Universitet för att sedan trots allt bli arbetslösa. Och det ser i stort sett likadant ut över hela landet. Och detta är illavarslande tecken för Sverige. Det betyder att ungdomarna saknar framtidstro på utbildning. Det behöver inte betyda att de generellt sett saknar framtidstro i sin totala livssituation men risken för det ökar naturligtvis. De ser inte lärandet som en väg framåt i livet och detta måste vi nog göra något åt, parallellt med arbetet för ökad ordentligt ökad kvalitet i skolan. I juli skall jag åka till San Diego på en stor konferens kring lärande och skall där möta representanter för utbildningssystemen i Asien, Europa och USA. Det skall bli spännande att prata med dem om vilka drivkrafter som finns i deras system just nu om man tittar ur elevernas perspektiv. Globaliseringen sätter nu ordentlig fart och naturligtvis så kommer kunskap vara en kraftkälla för utveckling. I Kina studerar idag 20 000 000 kineser i högre studier och man bygger i Kina och Indien idag 200 nya universitet för att komma ifatt vårt västerländska försprång kring kunskap och kompetens. Allt medan våra ungdomar tappar tron på densamma.

No comments: