Monday, May 15, 2006

Elevdemokrati

"Förbudsiver" kallar SVEAs ordförande Stockholms Stads funderingar på att införa förbud mot poker och vist internetinnehåll. Och jag är benägen att hålla med. Jag tycker däremot som de flesta att poker om pengar och porrsurfande inte hör hemma i skolan. Men det är inte det detta handlar om, det handlar om demokrati utifrån läroplanen och möjligheter att lära:

1) Vi har en läroplan där det är fullt möjligt att i samverkan med eleverna lokalt införa regler som skall gälla. Det inte bara är möjligt utan det skall så vara. Förbudsivern innebär att reglerna inte kommer att förstås, delas och respekteras av eleverna.

2) Genom att köra över skolans demokratitankar så minskar man möjligheten som finns att införa dessa samhällsfenomen som en del av förberedelseuppdraget skolan har. Varför är det så känsligt med poker och porrsurfande att man inte tar upp det till reella diskussioner med eleverna i samtliga ämnen. Porrsurferi skulle tex kunna kopplas till trafficing, kvinno och manssyn, kapitalism och marknadskrafter, sexualdrift, teknik. Genom att förbjuda missar man möjligheten att nå någonstans förståelsemässigt och kunskapsmässigt. Svartspel och dobbel om pengar är för det andra kriminellt och bör tas om hand av polisiär myndighet, så det är självklart att det är lagvidrigt i hela samhället. Utom på nätet då genom Svenska Spel. Komplicerat.

3) Genom att stänga ute visst material på nätet med pornografiskt innehåll riskerar man även stänga av möjligheterna för många tonåringar som söker sin sexuella identitet. Internet är idag en viktig källa för ungdomar för att orientera sig i rollsökningsfasen. Stänger man av tex sökord som till exempel "sex" eller "homosex" så stänger man också ungdomars möjligheter till att skapa sig en självbild, eller att få svar på "vem är jag". Det känns fel helt enkelt. Deyya förbud är ett försök att stänga ute verkligheten istället för att ta in den och se på den ur flera vinklar och genom upplysning få bort avarterna.

Det finns säkert fler saker att ta upp men tankegångarna grundar sig i att se möjligheterna istället för begränsningarna och hejja på förbudsiver.

No comments: