Tuesday, March 27, 2007

En obekväm sanning, Al Gore och Stephanie Hamilton

Igår visade vi Al Gores film "En obekväm sanning" som bygger på hans föredrag om den globala uppvärmningen för Stockholms rektorer. Det råder nog ingen tvekan om att miljön är vår främsta utmaning framöver och det betyder att skolan måste ta täten i arbetet med att förändra värderingarna hos inte bara barnen och ungdomarna utan även hos alla andra vuxna i landet. Genom barnen kan vi nämligen påverka de vuxna därhemma, hur konstigt det än kan låta. Men ni som hängt med i ungdomsdebatten vet förståss att den yngre generationen är den stora maktfaktorn i curlingföräldrarnas vackra och förståndiga liv. Det betyder att den viktigaste gruppen att influera också blir barnen.

Efteråt rundade vi av med hyperintressanta Stephanie Aamilton från Apple i Carlifornia som är här för att hålla föredrag, bland annat på Hotel Anglais i Stockholm på torsdag 08.30 i regi av Rektorsakademien.

"Vi talade om virtual learning communities och hur viktigt det i framtiden blir att "merga" drivkrafterna i nya medier och spel med lärandet i skolan, inte ersätta dagens drivkrafter, men just komplettera dem med ytterligare värden."

Vi talade också om teorierna kring varför Al Gore nu gjort dessa filmer och åker världen runt med sin datorväska och håller anföranden. För att rädda världen? Ja absolut. Men sen då? Många tror att det finns ytterligare en agenda och det är att till slut kliva in i nästa valrörelse och där i kraft av världsräddare sopa banan med Hillary Clinton och den andre killen Obama Barack. Hur det nu än blir med det så är filmen Gore gjort väldigt tankeväckande och bra.

Ni som vill visa filmen i era skolor kan kontakta Rektorsakademien så fixar vi ett bra pris genom biografen Park i Stockholm.

Ni som vill se och höra Stephanie Hamilton tala om "virtual learning environments" på torsdag 08.30 kan kontakta mig, det kan finnas biljetter kvar när Rektorsakademiens medlemmar har valt klart.

Fler bloggar om:


2 comments:

Anonymous said...

Jag vill tipsa om ENO som är ett mycket intressant projekt för att öka medvetenheen om utveckling för ett hållbart samhälle.

Anonymous said...

Ja särskolans vara eller icke vara är ingen lätt fråga. Har själv upplevt hur det kan fungera när man integrerar särskoleelever i vanlig grundskola. Socialt har det gått bra upp till 9-10 år men kunskapsmässigt blir det inte samma kvalite som särskolan kan erbjuda. Det blir nån sorts avancerad flytväst istället för gedigen simträning. Vad som är bättre för barnet låter jag vara osagt.

Vad gäller skolans struktur och organisation så tror jag att det finns möjlighet att förändra den mycket innifrån. Visst har vi en förlegad struktur och organisation, men den är ju samtidigt en trygg ram att växa och förändras i. Det känns som om vi är på väg mot förändring och när vi är trygga i den "nya" skolan blir förändringar av skalet naturligt.