Tuesday, March 20, 2007

Skola & Porr?

Onsdag 21 mars kl 1600 är det diskussion i Sveriges Radios P1 kring killar och tjejers attityder till porr.

Vad är det egentligen för porr som dagens unga söker sig till? Och hur ska man hindra att porrindustrins gangbangkultur yttrar sig i destruktiva attityder bland pojkar som är på väg att bli män? Var finns de goda förebilderna? Och vad är skolans ansvar? Debatt i Studio ett onsdag - efter 16.
Studio ett i P1


Det första vi måste har klart för oss är att ingen vill medverka till att ungdomar kränks. Området är dock kantat av tabun och känslor av obekvämerier, inte bara för föräldrar med tonårsbarn utan naturligtvis även för skolan. Ingen står oberörd eller åsiktslös i denna debatt om unga människors utsatthet i vårt mångfacetterade medielandskap där tillgången till sexualrelaterat material inte sträcker sig längre bort än två musklick eller några tumtryck på mobilen. Men det är ändå inte så enkelt att bara blunda för problemet och sticka huvudet i sanden genom att låtsas som att det inte finns eller går att trolla bort.

Skolan har ett självklart uppdrag att utveckla unga människors värderingar i för samhället "positiv riktning" och för den enskildes okränkbarhet. Och redan här "poppar" frågor upp om "vad" och "hur" och "varför" eller "måsten" "krav" och "grupptryck" och "farligt" etc...

Dagens barn blir ungdomar tidigare och vuxna senare än sin äldregeneration och en förklaring till detta är att mediesamhällets enorma informationstillgänglighet speedat upp identifikationsprocessen och tidigarelagt vissa utvecklingssteg. Jag är ingen expert på området men kan ändå se att mycket av identifikationsprocessen förflyttats från överföring från de äldre till att koncentrerats till de nya medierna. Detta betyder dock inte att lösningen är att förbjuda internet eller medier överlag utan däremot att dagens samhälle ställer högre krav på oss vuxna att vara närvarande i själva identifikationsprocessen. Och här spelar skolan en jätteroll.

"Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."
Lpo94

Skall man som ung osäker 15 åring kunna söka på ordet SEX, PORR eller HOMOSEX på skolans dator för att få hjälp med sitt innersta sökande efter sin egen identitet? Kanske känns det inte så bekvämt att "porrsurfa på pappas dator"? Om du tycker svaret på frågan är ett självklart "ja" så fundera då över alla skolor som idag sökspärrar alla ord med sexuell koppling. Men samtidigt är det ju så att förskönande exponeringar av män som kränker kvinnor i bilder och filmer på nätet just är kränkande och att de spär på den vridna bilden av att unga tjejer "får utnyttjas" etc....

Det är en tydligt komplex verklighet vi talar om här och min fråga är:

Hur ska vi kunna bli bättre inom detta område ute i skolorna?

Är inte svaret på frågan att försöka lyfta bort tabun, kompetensutveckla pedagogerna i det nya mediesamhällets påverkan på oss människor, positiva som negativa, och att sedan finnas där och aktivt diskutera fram förhållningssätt tillsammans med eleverna som förbereder dem att undvika de värsta fallgroparna? Eller tar det kanske för mycket tid av "matten" och "tyskan"?

Ett tips är att kolla in Medierådets material "Koll på Porr". Eller varför inte boken grundad på Kanal 5 programmet Boken Fråga Olle. Och tydligen är tv-programmet Fråga Olle med Olle Waller (Lafa) på väg tillbaka också i Kanal 5. På min gamla skola arrangerade lärarna en temavecka som förekoms av en temadag för lärare om sex och sånt med just Olle Waller som föreläsare och det fungerade ganska bra. Man skall dock komma ihåg att värderingar inte ändras av ett projekt, utan det värdegrundsarbetet måste genomsyra hela verksamheten. För detta handlar ytterst om värdegrundsfrågorna i skolans uppdrag.

Fler bloggar om:

No comments: