Thursday, March 15, 2007

Myndigheten för skolutveckling försvinner....

Utveckling är inte längre en prioriterad verksamhet i svensk skola. Nu gäller kontroll och inspektion istället för kreativitet och nytänkande som förstahandsval i strävan efter ökat lärande. Och vem vet? Vi kanske helt enkelt inte behöver mer idéer i svensk skola? Kanske är vi helt enkelt så totalt överbelastade med nytänkande och kreativa idéer att det räcker vida förbi globaliseringsproblematiken? Ja kanske det?

"Plats i korgen nu alla som vill utveckla, det blåser andra vindar."


Det handlar om Myndigheten för skolutveckling som läggs ned 2008 och de signaler som en sådan nedläggning sänder. Väldigt tragiska signaler om vartåt svensk skola nu är på väg i den i övrigt så utvecklingsdrivna globaliseringen. En globalisering där utveckling av lärandet i utbildningssystemet närmast ses som den luft vi andas...

R.I.P MSU....och CFL....


Fler bloggar om:

5 comments:

Unknown said...

Visst kan man ha synpunkter men det år så långt jag förstått helt klart att även den nuvarande regeringen anser att det behövs utveckling och att det behövs den typen av kompetens och funktionalitet inom den statliga skoladministrationen. Bara för att den blir en del av Skolverket (som ju för övrigt sysslar en hel del med utveckling idag i form av t.ex. kursplaner) försvinner den ju inte. Dessutom skall utredningen ta ställning till om själva inspektionen kanske bör göras till en egen myndigheten - hur det slutar vet vi alltså inte idag.

Anonymous said...

Oj, Det var drastiska förändringar. Tror inte heller att den här funktionen i sig kommer att försvinna eftersom den behövs i ett samhälle.

Den behöver nog förändras. Något som jag har reflekterat över och något som du har pratat en del om Fredrik är ju att hur mycket bättre det är när utvecklingen sker direkt i skolorna.

Jag tror inte att IT i skolan kommer pluppa upp av sig själv. Här skulle det behövas ett centralt beslut och stöd. Något som jag tycker skolverket behöver vara delaktig i.

Jag tror till exempel att det skulle vara intressant om man skulle kunna skapa en virtuell skola centralt som varje skola själva kunde verka i på sitt lokala sätt. Det finns inte resurser eller kunskap i kommunerna att handha LMS eller liknande lösningar. Det har jag sett med egna ögon.

Fredrik Svensson said...

Peter: Signaler är många gånger viktigare. MSU har/hade en otroligt viktig signalfunktion i och med att den var en egen myndighet. Den signalnyttan bleknar nu när det blir en avdelning inom Skolverket. Och det är klart att funktionen kommer finnas där nånstans i organisationsschemat. Vi hade ju en diskussion kring organisationsförändring förut du vet. Jag är lite orolig för att skolledare och lärare nu just får signalen om att utveckling inte är högprioriterat. Och att statens detaljstyrning nu kommer bli starkare än förr. Jag tänker på förslaget om nytt betygssystem med 7 steg varav 2 betygsnivåer är "underkända" (betyg A,B,C,D,E, F & Fx). Bedömningskriterier kommer bli väldigt tydliga här och lokala nebrytningar av målen och bedömningskriterier ersätts såklart av mer exakthet från staten. Då behövs inga särskilda floror av arbetsmetoder metoder och ej heller utveckling i samma utsträckning. Vi riskerar få en likriktning av skolors sätt att undervisa vilket rent teoretiskt skulle kunna innebära att det individuella lärandet får stryka på foten. Regeringens signaler om IT i skolan är ju att det absolut inte är prioriterat. Det är inget skolministern själv ser poängen i eller vurmar för faktiskt.

Bengt: Jo jag tycker att utvecklingen måste ske ute i skolorna men samtidigt måste skolorna inspireras någonstans ifrån. Och var denna inspiration skall komma från ser jag inte idag.
Kanske är det naivt av mig att tro att MSU fungerade som inspiratör, men utan någon sådan funktion ser det lite tomt ut. Man saknar inte hästen fören spiltan är tom heter det ju.

Unknown said...

Visst är det så att "inspiration" behövs och MSU har ju lyckats etablera sig som en resurs som t.ex. skolledare upplever att de har nytta av.

Man kan ju vända lite på resonemanget. Genom att så att säga slå ihop MSU med Skolverket så stärks sambandet mellan utveckling på läroplans/kursplaneområdet och utvecklingsinsatser, implementeringen kan kanske bli bättre.

Sen, Fredrik; finns det ju inslag i regeringens skolpolitik som det finns många goda skäl att diskutera. Min då 12-åriga dotter undrade om inte politiska beslut måste grundas på kunskap:-)

Anonymous said...

Så det är därför Myndigheten för Skolutveckling inte svarar på mejl. De kanske redan har börjat packa ner sina datorer.
Å andra sida svarar inte Björklund heller på mejl. Han kanske också har börjat packa.
Vilken önskedröm.