Thursday, March 01, 2007

Att ta ett piller och dämpa dyslexin....

Vad tror ni om ett piller mot läs och skrivsvårigheter? Juha Kere vet mycket om detta, även om han är tydlig med att dyslexi inte är en sjukdom.

- Jag tror att man kan medicinera dyslexi om 15-20 år, säger forskaren Juha Kere. Han har just hittat en femte gen som är inblandad när dyslexi uppstår.
Skolvärlden

Juha har hittat 15-20 gener som har med bland annat intensiv hantering av information att göra och han har också visat att finliret det innebär när hjärnan formas (som ung) kan störas om exempelvis en bristning uppstår i en av dessa gener. Denna störning kan sedan skapa den problematik som bland annat diagnostiseras som dyslexi. Även om forskningen kring detta är relativt ny så ser Juha en möjlig fungerande dysleximedicin om 15-20 år.

Intressant forskning.

Fler bloggar om:

3 comments:

Anonymous said...

Det är klart man kan skratta åt "piller mot dyslexi". Låter ju inte klokt. Men, det är bra att man forskar inom området, för eleverna gagnas inte av att det finns en massa tyckare, som lägger stor prestige i att alltid ha rätt.

Anonymous said...

Intressant men det leder till en annan tanke...

Gener kan ha flera funktioner. Det kanske finns fördelar med ett genetiskt mönster som orsakar något "fel" hos människor - fördelar som vi inte kommer att upptäcka förän det är för sent då vi har redan "botat" alla!

Susanne said...

Läste också artikeln och reagerade på en annan sak Juha påstod och som ofta glöms bort i dagens skola:

"Hjärnan är väldigt plastisk, du kan träna den. Även om du har en gendefekt kan du hjälpa till med träning".

Många gånger får elever med diagnostiserad dyslexi hjälpmedel så att de "slipper" träna på det de behöver träna, dvs. läsning och skrivning. Tillrättaläggandet i skolarbetet går ibland till överdrift.