Tuesday, March 13, 2007

Rekryteringsproblem i skolledarvärlden och Sveriges Radios P1

Idag i samband med skolledarkongressen i Göteborg diskuteras skolledaryrkets utmaningar i P1 kl 16.00. Ett av de teman som Skolledarkongressen i dagarna skall diskutera är tydligen att man nu börjar oroa sig för att det i framtiden blir svårt att rekrytera skolledare. Olika studier, som jag tidigare tagit upp på denna blogg, visar att de yngre generationer (70-80-talister) inte vill bli chefer. De har sett sina föräldrars uppoffringar och försakanden och är inte beredda att göra detsamma. De har dessutom under hela 90 och 00-talet hört debatten om att det där med att vara chef det är ett "tungt" arbete.

Om vi särskådar skolledarchefsjobbet för en stund och de aktörer som oftast diskuterar dess profession så finner vi att minst 90% av allt som sägs om skolledarchefsjobbet är av negativ karaktär. Det är för mycket att göra, för mycket personalansvar, för splittrat, för mycket av målförmörkelse m.m.

"Bilden av skolledaryrket är helt enkelt att om man söker ett chefsjobb som innebär pina och risk för utbrändhet så skall man genast söka sig ett skolledarjobb".

Det är bilden som bland annat flera tunga aktörer på debattsidan framför i sin iver att hantera sin agenda.

Resultatet blir att ingen vill bli skolledare. Konstigt? Nej snarare helt logiskt. Omsättningen på skolledarjobb är 20% per år redan nu. Man tror dessutom att chanserna att hitta folk som vill bli skolledare ökar om man skapar diverse hinder som aktorisering och stereotypkonservering.

Till detta skall dessutom läggas att 40-talisterna skall gå i pension inom ett par år och då uppstår ett gigantiskt rekryteringsbehov. I hela arbetslivet räknar man med ett behov av att rekrytera 250 000 nya unga chefer. I skolans värld kanske det i värsta fall rör sig om 7000-8000 personer.

Det är det här som skall diskuteras i Sveriges radios P1 idag med representanter från skolledarförbundet, två rektorer och Rektorsakademien. Det startar kl 16.00.

Fler bloggar om:

1 comment:

Anonymous said...

Amen till visioner och ett annat förhållningssätt! Ska lyssna imorgon.