Thursday, December 01, 2005

Dagens Läroplanscitat 5

Alla som arbetar i skolan skall:

- främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Lpo94

No comments: