Friday, December 02, 2005

Dagens Läroplanscitat 6

Alla som arbetar i skolan skall

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Lpo94

No comments: