Friday, December 09, 2005

Sockernarkomaner

Sockerdebatten kring skolan är mycket intressant. Vi har en lag som ger skolorna själva rätten att via den demokratiska processen komma fram till att antingen tillåta, begränsa eller till och med förbjuda. Tanken är att skolorna själva i dialog med eleverna skall komma fram till lämpliga lösningar. Detta är bra eftersom man i samma veva har chansen att lyfta sockerfrågan ur ett lärperspektiv i samtliga ämnen i exempelvis någon form av tema. Detta sker ju tyvärr inte och min teori är att dessa frågor inte får rum i kursplanerna utan att det är mycket lättare att stoppa huvudet i sanden och göra skolan till en förbudszon så att eleverna springer till kiosken istället som vi gjorde på 80-talet i mitt plugg. Samhället måste in i skolan och där i undervisningen skall värdena skapas i samspel mellan pedagogen och barnen & ungdomarna. Först då kan vi genom lärandet få dem att inse att överdrivet nyttjande eller rent sockerknarkande är skadligt, för det är klart att det är. Upp med det hela på agendan och jobba konkret med frågan istället för att låtsas att det inte är ett problem som skolan "äger" för det är det om man läser de delar i läroplanen som omfattar hälsa. Bjud dessutom samtidigt in föräldrar som missat det där med att överdoserat socker är farligt och extremt svårt att få bukt med.

Jag är av den övertygelsen att allt som är lagligt i samhället skall speglas i skolan för att där i lärandets namn skapa förberedda ungdomar. Det duger inte att sticka huvudet i sanden.

No comments: