Thursday, December 15, 2005

"Betygsättning" av lärare :-)

Det finns otroligt många fantastiska lärare i vårt land och det finns och de som inte fungerar särskilt bra alls, precis som i alla brancher. Lärare har dock ett extremt ansvar eftersom de formar framtiden, till skillnad från många andra branscher. Rent krasst borde det vara så att de lärare som inte fungerar alls borde erbjudas massiv kompetensutveckling och de som är framgångsrika borde få den "cred" de förtjänar. Så ökas statusen och attraktionen för yrket.

Tänk till exempel vilken fantastisk idé det är att elever betygsätter lärarna på samma sätt som lärare elever. Nu tänker du som läser detta kanske att det skulle aldrig gå eftersom eleverna bara skulle kränka lärare. Ok (?)...men om utgångspunkten istället är att eleverna får utvärdera sina lärare då ? Lärarens styrkor, svagheter, elevinflytande i undervisningen, variation i pedagogiska metoder, förmåga att utveckla sin verksamhet, grad av lyssnarförmåga, diskussionsförmåga, förmåga att förklara resonemang & begrepp, förmåga att hantera konflikter, att stötta, ledarskap i klassrummet etc. Alla dessa förmågor (inte heltäckande, det finns garanterat fler och kan ske helt andra) är tillgångar för lärare och påverkar elevernas inlärningsförmåga.

Denna typ utvärdering skulle skulle ge läraren själv, kollegiet och skolledningen tydliga signaler från den viktigaste gruppen i skolan, nämligen eleverna. Det skulle kunna användas som ytterligare en parameter (bland många andra) gällande exempelvis löneutveckling eller möjligheter till kompetensutveckling. Man skulle också kunna kolla korrelationen med enskilda lärares andra resultat som tex lärarnas egna betygsnivåer. Poängen med detta är att jämföra lärarnas resultat över en tidperiod, låt oss säga 3 år. De som utvecklar sina pedagogiska arbetssätt och sina resultat till det bättre kan då uppmuntras och de som inte påvisar högre resultat erbjuds kompetensutveckling och andra former av stöd.

Varför inte införa en utbildning för lärare i behov av särskilt stöd i samband med en lärarlegitimation. Det är ju kränkande att inte stötta de lärare som inte klarar av sina rbeten.

Det måste vara ett helvete att gå till jobbet varje dag och känna att man inte lyckas. Precis som många elever också känner det...

Låt oss hjälpa alla som behöver stöd i sitt lärande.

:-)

No comments: