Thursday, December 29, 2005

Skoldebatten är kosmetika :-)

När alla nu säger att vi skall begränsa antalet högskoleplatser och renodla mer praktiska gymnasier finns det anledning att fundera en stund över vilken framtidsbild som ligger bakom? Eller om det finns en framtidsbild överhuvudtaget? Jag är lite osäker på vad debattprimadonnorna har för bakgrundsanalys faktiskt?

Ni som följt denna blogg kan inte ha undgått att se en hel del inlägg om den ökande globaliseringens förändrade krav på vårt land och för att inte säga hela västvärldens syn på vår egen kompetens och framförallt vårt minskande kompetensövertag jämfört med utvecklingsländer.

När nu konkurrensen från länder som Indien och Kina rullar upp i farstun så måste vi fundera över vilka konkurrensfördelar som skall ersätta det allmänna kunskapsövertaget, det är snart uppätet. Om vi inte kan producera billigt så måste vi vara bättre på att skapa nya ideér, produkter och företag. Altrenativet är att vår välfärdstanke får monteras ned brick by brick. Och det känns väl inte rimligt, eller ? Nej jag tänkte väl det =0)

Rgeringen säger att 50% av alla elever i grundskoal och gymnasie skall läsa vidare på universitet. Det är ju såklart lite av en arbetsmarknadsåtgärd om än i fårakäder. Å andra sidan krävs det samhällsmedborgare framöver med högre kompetens för att vi överhuvudtaget skall hänga med i racet med låglöneländerna. Men frågan är ju om universiteten sysslar med rätt saker om en del i ett dolt uppdrag handlar om att sysselsätta folk, man har ju nog med att sysselsätta sig själva ibland efter vad man hör?! Inte ens AMS klarar ju att arbeta med sysselsättning menar jag ;-)

En annan skoldebatt rör praktiska gymnasielinjer där man vill ta bort teoretiska ämnen och införa lärlingssytem. Ja kanske är det en bra idé ? Eller så är det en kass idé? Men oavsett, vad hjälper det?

Vi måste ändra de sätt vi låter skolan arbeta och vi måste uppmuntra helt andra saker i skolan än vi gör idag. Vi måste uppmuntra elever att ställa frågor, att utveckla sina kreativa ådror, att tänka entrenböriellt, att lära sig effektiva stretgier för eget lärande ("att lära att lära"), att tänka i nya icke linjära banor, att våga utmana ännu mer än idag, att ifrågasätta strukturer. Vi måste sluta uppmuntra konformitet !

Då får vi en skola som förbereder eleverna för de krav som framtiden ställer. Den debatt som förs just nu i TV och morgontidningar är mest kosmetisk.

Men smink kan ju för all del dölja allt möjligt en stund :-)

No comments: