Saturday, December 10, 2005

Dagens läroplanscitat Del 7

Läraren skall:

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

Lpo94

Kommentar: Två tolkningar kan förståss göras och representeras i exemplet nedan av två lärartyper. En som lagt ned energi och fattat innebörden i Lpo94 och en som motvilligt och pliktskyldigt uppfyller texten som lag:

1) Min undervisning präglas av att kontinuerligt på dagligbasis lyfta svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
2) Jag går varje termin igenom detta en gång med varje klass så att alla har fått sin dos, det ingår i mitt åtagande.

De flesta bra och resultatorienterade lärare tillhör rimligtvis första kategorin. Den andre behöver kompetensutveckling.

No comments: