Wednesday, December 14, 2005

Flera mycket viktiga saker !

Igår hade vi nätverksträff på Berns och det kom ca 150 personer och lyssnade på hjärnforskaren Per Hamid Ghatan, Seher Yilmaz, rektor Tom Hagman och årets hjärna 1998 Leif Edvinsson.
Det viktigaste lärdomarna att ta med sig var:

1) Låt ungdomar i tonåren få sova mer eftersom deras biologiska förutsättningar gör att de behöver sova mer. Sömn är avgörande för vår lärförmåga. Skolan bör starta vid 10 och sluta lite senare om dagarna...eller lägg in sovpaus i alla åldrar mitt på dan...
2) Satsa på elevråden genom att ge dem reell funktion och visa att de är viktiga. Ge dem samma förutsättningar som vuxna när det gäller resurser, de behöver tex en bärbar dator och mobil i sin funktion precis som rektorer. Om elevinflytandet ökar så ökar allas trivsel.
3) Börja ställa frågor istället för att enbart avkräva svar. Toyotametoden innebär att alla anställda i Toyota alltid ställer 5 följdfrågor för att nå djupare i insikt.
4) Ställ dig frågan som skolledare, lärare, elev eller vaktmästare om det är tillåtet att lyckas i ditt arbete. Om alla tillåts lyckas kommer underverk att inträffa.

Spännande kväll :-)

No comments: