Saturday, December 10, 2005

Att vara kritiskt tänkande eller negativ ?

I veckan snackade jag med lärarstaben på Kvickentorpsskolan i Farsta i samband med deras arbete efter insikten att de måste förändra bilden av sig själva gentemot omvärlden. Bakgrunden är att de tappat runt 100 elever som helt enkelt lämnat skolan för andra skolor. Ryktet i området är att de har kompetenta och duktiga lärare på Kvickenstorp men att en massa olika kringsliggande orsaker skapat en svag lojalitet i föräldrakretsar och elevkretsar.

I diskussionen pratade vi om att varje lärare, vaktmästare, rektor, kurator eller vad det nu handlar om kan påverka situationen om man bara samlar sig kring en gemensam idé om verksamheten. Varje medarbetares beslut, agerande, kontakt med yttervärlden, utvecklingssamtal, lektionsgenomförande, bemötande i korridorer står i direkt relation till omvärldens förtroende och lojalitet. I detta sammanhang kom vi in på att det är otroligt viktigt att tänka kritiskt när man analyserar vilken kultur man har innanför väggarna. Och detta är centralt i min poäng, för annars kan man inte hitta ut ur situationen. Men de flesta förväxlar kritiskt tänkande med att vara "negativ i förhållningssättet". Två helt olika saker i grunden. Kritiskt tänkande är en objektiv intelektuell aktivitet byggt på saklighet resonerande och negativt förhållningssätt är i det sammanhang jag tar upp det en subjektiv obstruerande grundinställning för att stoppa nya idéer. Jante ! Tyvärr är det så att en del anser att det gynnar dem som individer att vara negativ i förhållningssättet eftersom de uppfattar sig själva som riddare i kampen mot den förtryckande omvärlden som inte förstår dem. Tyvärr är det så att det är ungefär som att kissa i sängen, lite varmt i början men sen kallt som fan.

Negativa krafter syns och hörs och ger sken av att vara mycket starkare än de i själva verket är. Ofta är de också auktoritära i sitt ledarskap. De allra flesta av oss, 96-97%, är dock människor med kristiskt tänkande och positiva till tanken och pigga på att utveckla mot resultat. Vi vill helt enkelt arbeta för att få en verksamhet som vi kan vara stolta över. Kvickenstorpsskolan i Farsta är en sån organisation och lärarstaben signalerade detta mycket starkt. De få bittra och sura måste få vara det om de vill och om det känns bra men de får inte påverka skolans positiva krafter.

Om alla tar bort 80% av sitt negativa beteendemönster (alla har en del av detta) stärker man sin skolas rykte med 1000-tals procent och eleverna kommer tillbaka.

:-)

No comments: