Wednesday, December 21, 2005

Flextid för elever i Solna :-)

I Solna har nu skolorna möjligheter att köra flextid för elever och rimligtvis då även personalen kan man tänka. Bra med tanke på att vetenskapen säger att tonåringars biologiska klocka förskjuts. Dessutom säger viss annan forskning att vi inte är anpassade för alltför tidiga mornar. De 30-tal skolor i Sverige som prövat flextid pekar på positiva effekter.

Alla som jobbat några dagar i skolan har ju sett hur vansinnigt sömniga en del elever är innan halv 10 på förmiddagen och hur de helst trillar ned för en sovstund på bänkar och hörn. Helt naturligt men inte särskilt bra förutsättning för att kunna hänga med på lektionen.

Kommunfullmäktige i Solna beslöt förra veckan att införa flextid i skolan. Främst kommer flextid att införas i mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolorna. Om rektorerna vill, ty det är skolledarna på de enskilda skolorna som har sista ordet om skolan ska ha flextid eller inte.

Enligt utbildningsförvaltningens förslag ska flextiden omfatta en och en halv timme på morgonen och motsvarande tid på eftermiddagen.


Dagens Nyheter 2005-12-20

No comments: