Saturday, December 17, 2005

Dagens läroplanscitat Del 8

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Lpo94

No comments: